CNMPV - Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání

reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011

 

Cílem projektu je zavedení nových metod do oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a do oblasti jejich volnočasových aktivit.

Nové inkluzívní metody práce vycházejí z mentoringu, který představuje účinnou a komplexní metodiku práce zaměřenou na motivaci ke vzdělávání, zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce cílové skupiny dětí a žáků, na osvětu a s ní spojenou prevenci patologických jevů.

V rámci projektu probíhá cyklus odborného vzdělávání pedagogů partnerských škol a pracovníků Dětského domu Zábrdovice, kteří budou získané poznatky a dovednosti pod vedením projektového týmu uplatňovat v praxi, pilotně v období dvou školních roků. Projekt dále přináší vzdělávání pedagogů a pracovníků Dětského domu Zábrdovice v oblasti práv dítěte, které bude aplikováno při výchově a vzdělávání dětí a žáků s tématem: "Poznáním svých práv si uvědomuji odpovědnost vůči sobě i svému okolí". 

Výstupem projektu bude vytvoření a praktické ověření nových účinných výchovných a vzdělávacích metod, jež budou lépe rozvíjet klíčové kompetence cílové skupiny, a dále vytvoření vzdělávacích multikulturních modulů pro pedagogy a žáky v oblasti práv dítěte, které povedou ke vzájemné toleranci a respektu a k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Projekt bude mít pozitivní dopad také na spolupráci mezi rodiči a školou, a dále pozitivně ovlivní terénní aktivity pracovníků Dětského domu Zábrdovice. Rodiče mají mít možnost zúčastnit se projektových činností ve školách, v Dětském domě Zábrdovice a při společných akcích partnerů prezentujících výsledky projektu, a tím mohou sami aktivně přispět k dalšímu pozitivnímu rozvoji svých dětí.

Realizátor projektu: DENEB Int., s.r.o. (základní kontakty)

Partneři projektu:

o.s. Petrov - Dětský dům Zábrdovice, Brno

ZŠ a MŠ Merhautova, Brno

ZŠ a DD Sušilova, Zábřeh

ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín

ZŠ Škrobálkova, Ostrava

ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí

SOŠMAP Brno

SŠSPS Zábřeh